Văn bản Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh

 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Link downfile: 1709-SCT-QLTM_0208_denghi gopy duthao Quyet dinh ban hanh quy che quan ly hoat dong đa cap.signed.signed,Quy che phoi BHDC

Ban biên tập.

633 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2023

Chương trình Phát thanh

Hộp thư góp ý

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết