TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ ĐÀO TẠO TẠI CHỨC

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận vừa bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 91 (2018 – 2019), hệ đào tạo tại chức, mở tại Sở Y tế Bình Thuận.

Lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 91, được khai giảng vào tháng 9 năm 2018, dành cho cán bộ, công chức của ngành Y tế và ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh. Sau 14 tháng học tập, các học viên được nghiên cứu: những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống lý luận chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội… Kết thúc khóa học, 68 học viên được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị hệ tại chức.

Tại lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, trường Chính trị mong muốn các học viên tiếp tục nghiên cứu, trao dồi những kiến thức đã học với thực tiễn cuộc sống; từ đó nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm  vụ được giao.

Theo Xuân Bình – Lâm Khoa

5,287 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2023

Chương trình Phát thanh

Hộp thư góp ý

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết