Thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Bình Thuận có thêm 5 xã được công nhận hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2019. Cuộc họp bỏ phiếu xét công nhận những địa phương này đạt chuẩn nông thôn mới đã diễn ra vào chiều qua dưới sự chủ trì của  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong.

   Đợt này, có 6 xã đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 là: Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc); Sông Phan (Hàm Hàn); Tân Phước (La Gi); Tân Thành (Hàm Thuận Nam); Đức Thuận (Tánh Linh) và Nam Chính (Đức Linh).. Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền, và đông đảo quần chúng nhân dân của 6 xã đều rất nỗ lực, cố gắng phấn đấu để thực hiện Chương trình. Bộ mặt nông thôn của các địa phương đều có sự chuyển biến tích cực. Việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM  tại các địa phương đều đạt yêu cầu theo quy định. Qua công tác  thẩm định, trong năm 2019, có 5 xã đăng ký đã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí và không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản. Riêng xã Đức Thuận huyện Tánh Linh chỉ đạt 18/ 19 tiêu chí, chưa hoàn thành tiêu chí 5 về trường học. Do đó, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thống nhất công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 là Hàm Thắng, Sông Phan, Tân Phước, Tân Thành và Nam Chính.

     Phát biểu tại cuộc họp, Phó UBND tỉnh Lê Tuấn Phong giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận 5 xã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2019. Như vậy, đến thời điểm này, Bình Thuận đã có 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

                                                          Theo Hà Giang _ Khánh Phong

11,177 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2023

Chương trình Phát thanh

Hộp thư góp ý

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết