Nghị quyết Về việc cho ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện, tỉnh Bình Thuận

Link file đính kèm:  1. nghị quyêt 86-NQ-HĐND_ve du an đường ĐT 719.doc

Theo https://hdnd.binhthuan.gov.vn/News/nqcackhoa/khoa1/khbtl3/2019/09/1775.aspx

Ban biên tập

580 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2023

Chương trình Phát thanh

Hộp thư góp ý

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết