Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó của Đội dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy

và chữa cháy cho Đội dân phòng, Ban bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh.

6. nghi quyet so 73_2019-NQ-HĐND.doc

Theo https://hdnd.binhthuan.gov.vn

5,588 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2023

Chương trình Phát thanh

Hộp thư góp ý

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết