Năm 2019, thu ngân sách ước đạt 11.645 tỷ đồng

Trong năm 2019, tình hình thu ngân sách của tỉnh đạt khá, ước thu được 11.645 tỷ đồng, đạt hơn 124% dự toán, tăng 10% so với năm 2018.

Trong đó thu nội địa ước đạt 8.235 tỷ đồng, vượt 31% dự toán năm, tăng hơn 11% so với năm 2018. Trong năm, chi ngân sách của tỉnh ước thực hiện hơn 11.000 tỷ đồng, vượt hơn 18% dự toán năm.

Trong thời gian đến, ngành thuế tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách nhà nước; triển khai quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách, tổ chức thực hiện thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí; tăng cường kiểm soát việc quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp, đồng thời triển khai thực hiện các biện pháp xử lý thu hồi, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; Quản lý chặt chẽ và sử dụng ngân sách bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước…/.

Theo Bích Phượng-Khánh Phong

2,090 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2023

Chương trình Phát thanh

Hộp thư góp ý

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết