Danh sách tác phẩm truyền hình dự thi liên hoan phát thanh - truyền hình Bình Thuận lần thứ XIII năm 2019

Danh sách tác phẩm truyền hình dự thi liên hoan phát thanh – truyền hình Bình Thuận
 lần thứ XIII năm 2019
STT Tên tác phẩm Thể loại Thời lượng Tác giả
01 Nghịch lý thiếu mà thừa Phóng sự chuyên đề 8’43” Khê Thị Kim Anh
Huỳnh Thuận
Đơn vị Tuy Phong
02 Hiểm họa đường ngang – Nỗi lo còn đó Phóng sự ngắn 4’ Khê Thị Kim Anh
Huỳnh Phi Hải
Đơn vị Tuy Phong
03 Ma trận chăn dắt  “cừu” Phóng sự ngắn 4’ Nhóm tác giả
Đơn vị Phan Thiết
04 Những vòng xe không mỏi Phóng sự chuyên đề   9’ 58” Công Dũng
Văn Dũng
Đơn vị La Gi
05 Trăn trở…một dòng sông Phóng sự ngắn   4’ Cao Luân
Cao Trúc
Đơn vị La Gi
06 Cây đinh lăng dưới tán dừa Phóng sự chuyên đề   10’ Nguyễn Thường
Đơn vị Hàm Thuận Bắc
07 Đất giàu – dân nghèo Phóng sự ngắn 4’ Linh Nguyễn
Đơn vị Hàm Thuận Bắc
08 Tánh Linh ơn Bác Phóng sự chuyên đề 7’48” Nguyễn Ngọc Khánh
Đơn vị Tánh Linh
09 Giữ mãi màu xanh cho quê hương Phóng sự ngắn 4’ Trần Minh Tuấn
Đơn vị Tánh Linh
10 Nhãn xuồng cơm vàng với khát vọng vươn xa Phóng sự chuyên đề 9’45” Kim Lê
Đơn vị Hàm Tân
11 Người dân hết bị hành bởi trại heo thối Phóng sự ngắn 3’50” Minh Tâm
Đơn vị Hàm Tân
12 Phụ nữ Mương Mán thực hiện tốt
 phong trào hội
Phóng sự chuyên đề 6’48” Nhóm tác giả
Đơn vị Hàm Thuận Nam
13 Người chiến sỉ quân y tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác Phóng sự ngắn 3’16” Nhóm tác giả
Đơn vị Hàm Thuận Nam
14 Vươn khơi bám biển Phóng sự chuyên đề 10’ Bích Dung
Văn Lộc
Đơn vị Phú Quý
15 Cờ tổ quốc trong lòng người Phú Quý Phóng sự ngắn 4’ Châu Thọ
Thanh Hiệp
Đơn vị Phú Quý
16 Phòng chống ma túy ở khu dân cư Phóng sự chuyên đề 7’05” Trần Minh Bảo
Nguyễn Thắng
Đơn vị Đức Linh
17 Nơi người dân tham gia bảo hiểm y tế cao Phóng sự ngắn 4’ Trần Minh Bảo
Đơn vị Đức Linh
18 Đón đầu dự án để mưu lợi Phóng sự chuyên đề 8’ Nhóm tác giả
Đơn vị Bắc Bình
19 Phế liệu trong khu dân cư khi nào di dời? Phóng sự ngắn 4’ Văn Hòa
Thanh Sơn
Đơn vị Bắc Bình
20 Nhiều nỗi lo với người nghiện ma túy Phóng sự chuyên đề 8’18” Hoàng Phương
Đơn vị Công an tỉnh
21 Cần vào cuộc giải quyết nạn xin ăn Phóng sự ngắn 3’56 Như Ý
Đơn vị Công an tỉnh
22 Thắm tình quân dân Phóng sự chuyên đề 9’59” Duy Thỉnh
Đơn vị Quốc Phòng
23 Đối mặt với hiểm nguy Phóng sự ngắn 3’50” Duy Thỉnh
Đơn vị Quốc Phòng

Ban tổ chức

838 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2023

Chương trình Phát thanh

Hộp thư góp ý

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết