Thăm dò ý kiến
Theo bạn giao diện Website của Đài PT-TH Bình Thuận như thế nào?
Thống kê website
Liên kết website

 


LỊCH TRUYỀN HÌNH (13/02/2016)
05:00 Bình Thuận ngày mới
05:30 Tết Việt
05:45 Quà tặng cuộc sống
06:00 Tiếp âm đài TNVN
06:30 Ca nhạc xuân
07:00 Du lịch
07:15 Câu chuyện truyền thanh
07:30 Bình Thuận ngày mới
08:00 Ca nhạc xuân
08:30 Văn hóa giao thông
09:00 Phát thanh học đường
10:00 Giai điệu phương Nam
10:30 Tuổi Ô mai
11:00 Thời sự tổng hợp
11:30 Ca nhạc xuân
12:00 Tiếp âm đài TNVN
13:00 Ca nhạc xuân
13:30 Văn hóa Việt Nam
13:45 Sẻ chia yêu thương
14:00 Lovesong
14:30 Tiếng hát măng non
15:00 Giai điệu phương Nam
15:30 Gia đình và trẻ em
15:45 Đảng trong cuộc sống
16:00 Thời sự tổng hợp
16:30 Phụ nữ và gia đình
17:00 Nốt nhạc trái tim
18:00 Tiếp âm đài TNVN
19:00 Ca nhạc xuân
19:30 Tuổi Ô mai
20:00 Tạp chí truyền thanh
21:00 Ca nhạc xuân
21:30 Câu lạc bộ hài
22:00 Tết Việt
22:15 Câu chuyện truyền thanh
22:30 Quà tặng cuộc sống/Sẻ chia yêu thương/Phụ nữ và gia đình
23:30 Dân ca
LỊCH PHÁT THANH (13/02/2016)
05:00 Bình Thuận ngày mới
05:30 Tết Việt
05:45 Quà tặng cuộc sống
06:00 Tiếp âm Đài TNVN
06:30 Ca nhạc Xuân
07:00 Du lịch
07:15 Câu chuyện truyền thanh
07:30 Bình Thuận ngày mới
08:00 Ca nhạc Xuân
08:30 Văn hóa giao thông
09:00 Phát thanh học đường
10:00 Giai điệu phương Nam
10:30 Tuổi Ô mai
11:00 Thời sự tổng hợp
11:30 Ca nhạc Xuân
12:00 Tiếp âm Đài TNVN
13:00 Ca nhạc Xuân
13:30 Văn hóa Việt Nam
13:45 Sẻ chia yêu thương
14:00 Lovesong
14:30 Tiếng hát măng non
15:00 Gia đình và trẻ em
15:45 Đảng trong cuộc sống
16:00 Thời sự tổng hợp
16:30 Phụ nữ và gia đình
17:00 Nốt nhạc trái tim
18:00 Tiếp âm Đài TNVN
19:00 Ca nhạc Xuân
19:30 Tuổi Ô mai
20:00 Tạp chí truyền thanh
21:00 Ca nhạc Xuân
21:30 CLB Hài
22:00 Tết Việt
22:15 Câu chuyện truyền thanh
22:30 Quà tặng cuộc sống/Sẻ chia yêu thương/Phụ nữ và gia đình
23:30 Dân ca